دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

دانلود فایل ورد Word   مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهاني حرکت آزاد کالا و سرمايه به عنوان هدف غايي در تنظيم روابط تجاري و بين المللي اعلام گشته و خواسته شده مرزهاي ملي و گمرکي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله کالا و سرمايه ميان کشورهاي عضو اين سازمان از دست داده و از ميان بروند تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصادي رونق گيرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا
فهرست مطالب
چکیده    7
مقدمه    8
سوالات تحقیق    11
ساماندهی تحقیق    11
فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-۱-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto    14
۱-۱-۲-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto    17
۱-۱-۳-اصول    19
۱-۱-۴-وظایف سازمان تجارت جهانی wto    29
۱-۱-۵-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی    29
۱-۱-۶-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی    29
۱-۱-۷-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی    30
۱-۱-۸-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری     30
۱-۱-۹-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی    31
۱-۲-ساختارسازمان تجارت جهانی wto    32
۱-۳-تشکیلات    32
۱-۴-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع    32
۱-۵-شورای عمومی    33
۱-۶-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری    35
۱-۷-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto    36
۱-۸-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها    37
۱-۹-ویژگیهای موافقت نامه ها    37
فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی    39
۲-۱- اصول ومعیارها    39
۲-۱-۱-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی    39
۲-۱-۲-طرح کلی موضوع    40
۲-۱-۳-روشهای تعیین حقوق گمرکی    41
۲-۱-۴-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    43
۲-۱-۵-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات    43
۲-۱-۶-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل    44
۲-۱-۷-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو    45
۲-۱-۸-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا    46
۲-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی    49
۲-۲-۱- ماده ۷ موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات ۱۹۹۴    49
۲-۲-۲-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    51
۲-۲-۳-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا    52
۲-۲-۴-  اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه )    52
۲-۲-۵-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی    59
۲-۲-۶- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی    61
۲-۲-۷-ارزش معاملاتی کالای همسان    62
۲-۲-۸-ارزش معاملاتی کالای مشابه    66
۲-۲-۹-شرایط کالای مشابه    66
۲-۲-۱۰-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی)    75
۲-۲-۱۱-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی    77
۲-۲-داوری    86
فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران    87
۳-۱-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی    87
۳-۱-۲-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی    88
۳-۱-۳-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا    89
۳-۱-۴-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    90
۳-۱-۵-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    93
۳-۱-۶-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی    94
۳-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید    95
۳-۲-۱-ارزش کالای وارداتی    95
۳-۲-۲-سایر روش ها    96
۳-۲-۳-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری    97
۳-۳-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    97
۳-۳-۱-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی    98
۳-۳-۲-اشکالات قانون امور گمرکی جدید    99
۳-۳-۳- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی    101
۳-۳-۴-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی    103
۳-۳-۵-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی    105
۳-۳-۶-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه    106
۳-۳-۷-روش انعطافی    108
نتیجه گیری    110
منابع وماخذ    119

 
 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,500 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 23,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arzesh-kala-wto_1797795_5464.zip293.6k

دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

دانلود فایل ورد Word   تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 15,000 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

دانلود فایل ورد Word  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,500 تومان 20,500 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

دانلود فایل ورد Word  امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران نوع فایل: word تعداد صفحات : 181 صفحه از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان 21,500 تومان 20% تخفیف