دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری

دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری فرمت: ورد || دسته: حسابداری || | تعداد صفحه:89   پیشگفتار : تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):